Home

Il Sindaco, l'Amministrazione Comunale e il Comitato Scientifico vi danno il benvenuto nel portale ufficiale del Parco Letterario® Giuseppe Giovanni Battaglia.

Lu Pueta

Io pueta sugnu e lu sacciu;

io pueta sugnu

picchì dintra lu me cori

c'è na cosa chi m'ammutta a scriviri

a scavari nta lu me pettu;

scavu e cu la pala iettu la terra fora,

la me terra ia la puisia,

la me pala ia sta pinna chi tegnu mmanu

e cu la quali jnchiu sti carti.

Io sugnu pueta

picchì turmentu lu me cori

l'allavancu

e lu spremu comu nu limiuni.

Picchissu sugnu pueta.

Lassatimillu diri.

Lassatimillu cridiri.

(Giuseppe Giovanni Battaglia, La Terra Vascia)